ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΕΛΙΝ VERD

 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Kύριες αρμοδιότητες:

 • Λογιστικές καταχωρήσεις-λογιστικές καταστάσεις, εισπράξεις πληρωμές
 • Παραγωγή και κοστολόγηση προϊόντων  
 • Βudget, cash flow
 • Ολική διαχείριση (οικονομική, λογιστική και ανθρωπίνων πόρων-απορροφήσεις) ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων (Horizon2020, ΕΣΠΑ κλπ)

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης (Επιθυμητό μεταπτυχιακό) 
 • Καλή γνώση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-5 έτη
 • Εμπειρία σε μηχανογραφικές εφαρμογές για θέματα λογιστηρίου
 • Άριστη γνώση excel  
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή εμπειρία εργασίας σε αγγλική γλώσσα
 • Επιθυμητή εμπειρία σε προγράμματα Horizon 2020 ή/και ΕΣΠΑ.
 • Αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητα συνεργασίας – ομαδικό πνεύμα

Προσφέρεται :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον στα κεντρικά μας γραφεία στην Κηφισιά
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε αρχείο word ή pdf, στην διεύθυνση careers@elinverd.gr με ένδειξη στο πεδίο “subject” του mail: «finance_2019» Το αρχείο word/pdf θα πρέπει να ονοματοδοτηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: «επώνυμο_όνομα_cv» με λατινικούς χαρακτήρες. Π.χ. “papadopoulos_andreas_cv” Επίσης θα πρέπει να επισυνάψουν το παρακάτω excel, με συμπληρωμένη την γραμμή 5. Βιογραφικά που δεν θα είναι σε μορφή word ή pdf με τον παραπάνω τρόπο ονοματολογίας ή που δεν θα συνοδεύονται από το παρακάτω excel σωστά συμπληρωμένο, ή δεν θα σταλούν απ’ ευθείας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.