ΧΗΜΙΚΟΣ

Η ΕΛΙΝ VERD

 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

ΧΗΜΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Αντικείμενο Εργασίας:

 • Οργάνωση αναλυτικού εργαστηρίου. Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων και διεξαγωγή χημικών αναλύσεων σε ολεοχημικά προϊόντα
 • Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας (ανάπτυξη, έλεγχος, και δοκιμή νέων προϊόντων)
 • Συμμετοχή σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (εργαστηριακές δοκιμές, συγγραφή παραδοτέων)
 • Βιβλιογραφική παρακολούθηση εξελίξεων στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα και δεξιότητες:

 • Πτυχίο Χημείας ή συναφές (Επιθυμητό μεταπτυχιακό σε Αναλυτική Χημεία)
 • Πολύ καλή εμπειρία στη χρήση οργάνων Αναλυτικής Χημείας (GC, HPLC)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-5 χρόνια
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Windows Office)
 • Αναλυτική σκέψη
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση και Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε αρχείο word ή pdf, στην διεύθυνση careers@elinverd.gr με ένδειξη στο πεδίο “subject” του mail: «chemist_2019» Το αρχείο word/pdf θα πρέπει να ονοματοδοτηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: «επώνυμο_όνομα_cv» με λατινικούς χαρακτήρες. Π.χ. “papadopoulos_andreas_cv” Επίσης θα πρέπει να επισυνάψουν το παρακάτω excel, με συμπληρωμένη την γραμμή 5. Βιογραφικά που δεν θα είναι σε μορφή word ή pdf με τον παραπάνω τρόπο ονοματολογίας ή που δεν θα συνοδεύονται από το παρακάτω excel σωστά συμπληρωμένο, ή δεν θα σταλούν απ’ ευθείας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.